Våre Tjenester

Teknisk Design og Animering

Vårt hovedfokus er å levere 3D visualisering i form av animasjon og illustrasjon i høy kvalitet. Våre produksjoner benyttes både internt til teknisk formidling og som et verktøy til salg og markedsføring. Vi tilbyr en rekke kreative løsninger innen formidling av komplekse prosesser og prosedyrer, illustrering av tekniske CAD tegninger og visualisering av operasjoner. Særlig framhever vi vår kompetanse innen:

  • Olje & Gass
  • Havbruk
  • Fornybar Energi
  • Produktdesign

Film og Markedsføring

Vi er også dedikerte til vår tjeneste innen filmproduksjon og markedsføring. Her er vi kjent for å tenke ut av boksen i å utforme et visuelt budskap enten det måtte være en reportasje, reklame eller en større produksjon rettet mot kino og TV.

  • Promo video
  • Musikkvideo
  • Kortfilm
  • Dokumentar

Innovasjon og fremtiden

Visuelle budskap er ikke nødvendigvis begrenset til skjerm og bilde, og vi eksperimenter gjerne med nye innovasjonsprosjekter innen MR, AR og VR-baserte formidlingsteknikker.

Det er tre måter å respondere på våre utkast til endelig produkt – Ja, nei og WOW!
Wow er den vi liker best og vi er dedikerte til å oppnå denne reaksjonen i alle våre produksjoner.

I våre prosjekter ønsker vi å oppnå et varig inntrykk.
Vi gjør alt for at du skal lykkes med din visuelle markedsføring!
Ta gjerne kontakt med oss så vi kan diskutere spennende ideer til ditt neste prosjekt.

Portfolio